Grįžti į Kuo palankesni esame Ukrainai, tuo nepalankesni jos pabėgėliams?

Marktristan nuotr. (Flickr.com)

Marktristan nuotr. (Flickr.com)Marktristan nuotr.(Flickr.com)