Grįžti į Lietuvis Londono finansų centrą iškeitė į Kijevą Kijevas, Dariaus Tamausko nuotr.

Kijevas, Dariaus Tamausko nuotr.

Kijevas, Dariaus Tamausko nuotr.