Forumas, tiesiantis kelią į Artimuosius Rytus

„Jei norime pažinti savąją kultūrą, pirmiausia turime pažinti kitą“, taip kultūros teorijose plačiai vartojamą koncepciją panaudojo Arabų kultūros forumas – pirmoji nevyriausybinė organizacija, skatinanti intelektualų Arabų kultūros pažinimą per meną, mokslą ir literatūrą. Pagrindinis forumo kredo, „abipusis bendradarbiavimas ir pažinimas“, atskleidžia organizacijos siekį suvienyti ir pažinti, atrodo, skirtingus ir tolimus Artimųjų Rytų bei Vakarų pasaulio regionus. „Pastaruoju metu kultūrų pažinimo poreikis tampa itin gajus, o intelektualinėje erdvėje specialistų balsai įgauna vis daugiau svarbos ir reikšmės. Jie bando suminkštinti susidūrusių kultūrų ir visuomenių konfliktą, ieško bendrumų ir bando suprasti, keičiant žiūrėjimo perspektyvas“, – teigia forumo vadovė Maritana Larbi, juk ne tik mes matome arabus, bendraujame su jais, bet ir jie bando suprasti mūsų kultūrą ir vertybes. „Dirbdamas Arabų kultūros forume siekiu skatinti taikų abipusį pažinimą ir bendradarbiavimą, nes noriu, kad požiūris į mano krašto žmones ir kultūrą pasikeitstų, kad mes nebebūtumėme  matomi kaip grėsmė, o kaip žmonės, siekiantys gyventi geresniame pasaulyje“, – pabrėžia vienas iš forumo įkūrėjų Faisal Ali Al Shamkh. Todėl šios savaitės diskusijoje kalbėsimės su trimis pašnekovais, Arabų kultūros forumo puoselėtojais – Maritana Larbi, Gintare Sereikaite ir Faisal Ali Al Shamkh, kurie savo žodyne stengiasi nevartoti įvardžių aš ir jis, mes ir jie, verčiau užduoda klausimus, bando suprasti ir paaiškinti. Po ką tik nuaidėjusių Arabų kultūros dienų, vykusių Rugsėjo 12-16 dienomis, sėkmingai į Saudo Arabiją, Palestiną ir Omaną išlydėję svečius, forumo puoselėtojai galėjo atsikvėpti ir pasidalinti dar šviežiais renginio įspūdžiais.

2017-09-14-PHOTO-00000448

Salva Rasool parodos atidarymas LTMKM, Maritana Larbi, kairėje, Salva Rasool centre, Milda Petkauskaitė – dešinėje (nuotr. iš asmeninio archyvo)

Maritana, kaip kilo idėja suburti arabų kultūros forumo komandą?

Jei mes norime save priskirti moderniai visuomenei, tarpkultūrinis dialogas šiais laikais yra tesiog neišvengiamas. Organizacijos tikslas, atsižvelgiant į šiuolaikinius iššukius, bandyti susikalbėti, neduriant pirštu vienas į kitą, kas ką ne taip daro, ar kurios vertybės yra teisingos, o atsiverti diskusijai ir pagaliau pradėti girdėti ir pažinti vienas kitą.

Kultūra yra pats sėkmingiausias įrankis abipusiam pažinimui. Mūsų internetinė svetainė yra taip pat ir arabų kalba, joje skelbiama informacija arabų kalba apie Lietuvių kultūrą. Taigi svarbu pabrėžti, kad forumo tikslas nėra dialogas tik viena kryptimi, mes taip pat stengiamės arabams papasakoti apie Lietuvą, juk informacijos apie mūsų šalį arabų kalba internetinėje erdvėje beveik nėra, arba ji taip pat apipinta stereotipais. Arabų kultūros forumo įkūrimo idėja neatsirado per vieną dieną, tai buvo gana ilgas procesas, atsižvelgiant į šiuolaikinius iššūkius, mąstant ir ieškant bendraminčių bei perspektyvų, kurios galėtų mums atverti galimybes save realizuoti ir išbandyti. Pati priskiriu save labiau akademinei bendruomenei. Rašyti disertaciją ar skaityti studentams paskaitas yra viena, kartais tai gali atrodyti sausoka, beto tai pasiekia tik labai ribotą auditoriją, o vykdyti kultūrinę-visuomeninę veiklą – visai kas kita. Tai yra skirtingi profiliai, kurie jokiais būdais ne konkuruoja, o labiau papildo vienas kitą suformuodami idealią simbiozę. Man taip pat svarbu suteikti galimybę jauniems žmonėms, besidomintiems šiuo regionu, save realizuoti, siekiu, kad mūsų forumo puoselėtojai turėtų galimybes save išbandyti, kuriant pilietinę bendruomenę, vykdant tokio pobūdžio visuomeninę veiklą, galiausiai tiesiog mokėtų panaudoti savo žinias ir įgauti naujų kompetencijų, nes veiklos kryptys labai įvairios.

Kokie įspūdžiai po Arabų kultūros dienų? Koks buvo jų tikslas?

Arabų kultūros dienos buvo inicijuotos Anna Lindh fondo tinklo Lietuvoje ir Lietuvos Užsienio reikalų ministėrijos. Mes, kaip Forumas negalėjome praleisti progos aktyviai sudalyvauti šiame sumanyme ir džiaugiamės, jog mūsų idėja – suteikti arabams sąlygas patiems save reprezentuoti per kultūrinę ir etinę prizmę buvo priimta ir kitų organizacijų bei tapo renginio šūkiu.  Šių arabų kultūros dienų pagrindinis tikslas buvo išvengti politinių ir religinių temų, kurios dažniausiai sukelia daug neigiamų emocijų. O pradėti pažinti vienas kitą per universalius dalykus, tokius kaip menas, muzika ar maistas, o per akademines paskaitas – pristatyti adekvačią ir patikrintą informaciją apie įvairius kultūrinius bruožus, kurie galėtų sudominti klausytoją, kaip antai, apranga, kuri buvo pristatyta islamo mados paskaitoje, filosofija ir mokslas, muzika, šokis, literatūra, visos paskaitos sulaukė plataus visuomenės susidomėjimo ir džiugu, kad tie žmonės išsinešė ne tik patirtį, galbūt daugybę klausimų, ☺ bet ir tam tikrą žinių bagažą. Kaip ir minėjau, mums buvo labai svarbu pakviesti pačius arabus ir suteikti jiems galimybę patiems apie save papasakoti ir už save pakalbėti. Į mūsų pakvietimą atsiliepė Saudo Arabija, Palestina, Omanas, Tunisas. Džiugu, kad šios dienos sulaukė didelio politinio palaikymo iš abiejų pusių. Tikimės, kad sekančiuose Arabų kultūros renginiuose sulauksime dar daugiau svečių ir iš kitų arabų šalių.

21979342_1632757240077400_576489123_n

Faisal Ali Al Shamkh, Arabų kultūros forumo puoselėtojas (nuotr. iš asmeninio archyvo)

Feisalai, kodėl jums buvo svarbu prisijungti prie šios organizacijos?

Pati forumo idėja man yra labai svarbi. Nes kaip žinia, arabų pasaulis yra nuolat asocijuojamas su įvairiais neigiamais stereotipais ir kaip tam tikra priešprieša Vakarų civilizacijai. Žiniasklaida yra perpildyta neigiama informacija, kuri tik daug labiau gilina atotrūkį, kuris trukdo vystyti ekonominius ir politinius santykius tarp Lietuvos ir arabų šalių. Todėl prisijungdamas prie organizacijos, kuri skatina taikų kultūrinį dialogą, buvo savotiškas mano indėlis prie taikios visuomenės kūrimo ir siekimo pažinti vieni kitus. Lietuvoje gyvenantys žmonės dar palyginus atviri kitų kultūrų pažinimui, tačiau dažnai situacija vertinama iš vienos pusės. Pamirštama arabų pozicija įvairiais klausimais, dažnai mūsų neklausia ką mes galvojame, kaip vertiname tam tikrus dalykus, manau todėl ir būtina skatinti abipusį pokalbį, abipusį bendradarbiavimą. Dažnai žmonės net nesusimąsto, kad mes žiūrime į kitos kultūros žmones su pagarba, mums taip pat jie įdomūs, mes nenorime kalbėti apie problemas, mums tiesiog įdomu bendrauti, sužinoti kažką naujo, tačiau stereotipai ir įvairūs įvaidžiai sukuria tam tikrą sieną, barjerą, kurie neleidžia mums tiesiog būti kartu, kalbėtis ar dirbti.

Koks jūsų indėlis organizacijoje?

Aš daugiausia dirbu su Arabų kraštais, nes dažnai keliauju, dirbu ir Stambule,  universitete, dažnai tenka būti ir Libijoje, taigi, bendrauju su įvairiomis organizacijomis, prisidedu prie projektų įgyvendinimo, pristatau arabams šį forumą, jo  tikslus ir veiklos pobūdį. Iš tiesų mano darbas ir skatinti arabų susidomėjimą mūsų organizacija, įtraukti juos į bendrus projektus, bendrą veiklą.

Su kokiais iššūkiais tenka susidurti vykstan tarpkultūrinę veiklą?

Pagrindiniai iššūkiai yra biurokratiniai, vis dėl to Arabų pasaulyje galioja skirtingos tvarkos, sistemos, standartai, taigi reikia išmanyti juos kiekviename regione, ir dar sugebėti pritaikyti Lietuvoje.

Ar jaunimas iš arabų šalių domisi jūsų organizacija?

Taip domisi, klausia ką joje veikiu, su kokiais projektais dirbame. Ypač domėjosi Arabų kultūros dienomis, norėjo atvykti, tačiau, deja, negavo vizų, nes čia kita problema, su kuria tenka susidurti vystant bendrus projektus.

20170823_190717 - Kopija

Forumo puoselėtoja, Gintarė Sereikaitė (nuotr. iš asmeninio archyvo)

Gintare, kas paskatino jus prisijungti prie AKF?

Šiais metais baigiau arabistikos studijas Vilniaus Universitete ir, turbūt, tik paskutiniaisiais studijų metais supratau, kad esu savo rogėse. Labai norėjau, kad mano darbas ir ateities karjera būtų susijusi arabų regionu, orientuojantis į kultūrinį bendradarbiavimą su arabų šalimis. Deja, darbo paieškos, nors ir neilgai trukusios, parodė, kad, pradedant nuo privataus sektoriaus ir baigiant valstybinėmis institucijomis, bendradarbiavimas su arabų regionu Lietuvoje išvystytas gana menkai. Todėl tokia situacija tik dar labiau skatino ieškoti įstaigos, kurios pagrindinė veikla būtų tarpkultūriniai mainai. Manau, kad Arabų Kultūros Forumo veikla visiškai atitinka mano interesus. Aš čia neesu tik paprasta darbuotoja. Čia gaunu galimybę mokytis ir tobulėti, tirti regioną ir bendrauti su arabų šalių atstovais neformalioje aplinkoje. Mano nuomone, šiuo metu Lietuvoje nėra įstaigos, kuri galėtų labiau atitikti mano profesinius lūkesčius.

Ką tau davė buvimas šios organizacijos nare? 

Manau, pagrindinis dalykas yra nuolatinis stereotipų laužymas, kuris vyksta pažįstant kultūrą iš vidaus, bendraujant su įvairių arabų šalių atstovais, o ne iš vadovėlių ar žiniasklaidos, kuri, mano nuomone, siunčia skaitytojui dažnai paviršutinišką, subjektyvią, o kartais apskritai nekompetentingą informaciją, dažniausiai orientuotą į politines temas. Ir, rodos, jau apie arabus žinai tiek daug, bet štai vykusių Arabų Kultūros Dienų metu teko mokytis iš naujo. Svečiuose turėjome delegaciją iš Saudo Arabijos – nuo menininkų iki valstybės pareigūnų. Daugelis apie šią šalį yra girdėję tiek, kad jų politika itin uždara, o žmonės be galo konservatyvūs. Tiesą pasakius, ir aš vis dar taip maniau. Susitikimo su Saudo Arabijos atstovais metu nuolat svarsčiau kaip reikės elgtis, bendrauti, tuo metu iš galvos išbildėjo visi mokėti arabiški žodžiai. Tačiau, teko maloniai nustebti, kai pamačiau aukštų šalies pareigūnų akis, kurios pilnos susidomėjimo žvalgėsi pro automobilio langus, o klausimai apie Lietuvą, Vilnių, šalies įžymybes bei meną pakeitė tylą, kurios tikėjausi iš tų „konservatyvių“ žmonių.

Dar vienas įdomus lūžis mano viduje buvo tada, kai klausėmės paskaitų asmenų, atvykusių iš universiteto esančio Medinoje – viename uždariausių ir švenčiausių musulmonų miestų, esančio Saudo Arabijoje. Turiu paminėti, kad Medinos Universitetas yra islamiškas, kas gali sukelti įsivaizdavimą, jog ten dirba nekompetentingi, islamo dogmomis suvaržyti dėstytojai, kurių pagrindinis žinių šaltinis yra Koranas. Prisipažinsiu, ir aš viduje tikėjausi išgirsti religijos įtakotų mokslinių teorijų. Tačiau vėl teko nustebti, sulaukus profesionalių, kompetentingų dėstytojų, kurie nėra įtakoti nei politinio nei religinio konteksto, ir į mokslą žiūri objektyviai, yra savo sričių specialistai mokslų ragavę ne tik Saudo Arabijoje, tačiau daktaro laipsnius įgiję Europos universitetuose. Tai leido suprasti, kad net ir po 4 studijų metų, kur, atrodo, buvo sulaužyta šimtai stereotipų, vis dar tenka save sugėdinti ir priminti sau, kad negalima sutikti naujos kultūros su išankstine nuomone, o priimti žmones atvira širdimi.

Koks tavo vaidmuo organizacijoje?

Kol kas mes visi bendrai prisidedame prie organizacijos veiklos. Veiklą pradėjau nuo straipsnių rašymo, tačiau dabar tenka ir kėdes renginiui nešioti ir patį renginį pravesti ir net gi delegacijas iš arabų šalių lydėti. Mes bendrai inicijuojame projektus, o prieš jų imantis pasiskirstome darbus, kas už ką bus atsakingas.

22047206_1632755433410914_1385993963_o

Su Saudžių delegacija prie Prezedentūros (nuotr. iš asmeninio archyvo)

Ar tavo ateities planai susieti su forumo veikla?

Tikrai taip. Nes, kaip minėjau, kol kas nematau kompetentingesnės organizacijos, plėtojančius tarpkultūrinius santykius, nei Arabų Kultūros Forumas. Kiek man yra tekę susidurti, Lietuvoje itin gajūs stereotipai, susiję su arabais, terorizmu, jau vien kiek daug apie švietimo stygių pasako tai, kad daugelis Lietuvos piliečių neatskiria sąvokų „arabas“ ir „musulmonas“. Kaip besidominti šia kultūra jaučiu didelį profesionalios informacijos trūkumą, o svarbiausia, kompetentingos informacijos sklaidos stygių. Labai gaila, kad populiariausiose žiniasklaidos priemonėse vyrauja vien neigiami aspektai, susiję su islamo ar arabų pasauliu. Tai labai įtakoja neigiamą eilinio piliečio požiūrį į arabų šalis, kadangi tai yra pirmoji ir lengviausiai pasiekiama informacija asmeniui. O pripažinkime, kad retas iš mūsų turi noro pasidomėti giliau, nei perskaito kasdieniuose žinių portaluose. Tai, sakyčiau, forumo veikla yra kaip atsvara tai vyraujančiai neigiamos informacijos sklaidai apie arabus visuomenėje, prie kurios noriu prisidėti ir ją skatinti nes, mano įsitikinimu, regioną vis dėlto reikėtų pradėti pažinti nuo kultūrinių dalykų, o ne politinių, kadangi tas kultūrinis kontekstas ir suformavo lauką bręsti politikai, todėl kol nepažįstame kultūros, neturėtume imtis spręsti ir tuo labiau vertinti politinių niuansų. Taigi, žiūrint į ateitį, matau dar ne vieną darbą, kurį galėčiau įgyvendinti būtent forumo pagalba, kad ta kompetentinga informacija nesunkiai pasiektų kuo didesnį spektrą Lietuvos gyventojų.

Kaip manai ar organizacija yra naudinga jauniems žmonėms? Kaip?

Manau, kad šiuo metu jauni žmonės ir yra tie, kurie sugebės priimti naują, mitais ir stereotipais neapipintą informaciją, kritiškai pažvelgti į iš įvairių žiniasklaidos priemonių gaunamą informaciją, susijusią su arabų ir islamo pasauliu. Taip pat, tarp jaunų žmonių pastebiu norą domėtis naujomis sritimis ir ieškoti naujų krypčių vystyti verslui, tačiau informacijos stygius dažną sustabdo atrasti Azijos rinkas. Neabejoju, kad mūsų forumas ne tik aprūpintų moksleivius ir studentus kultūriniu kontekstu, tačiau, suteikdamas įvairiapusės informacijos, padės iniciatyviems žmonėms judėti pirmyn. Tikiu, kad mūsų forumo dėka greitu metu atsivers ir turizmo galimybės. Kaip žinome, kai kurios arabų šalys yra gana uždaros ir turistams į jas patekti sunku, todėl mūsų forumo pagalba bus sudaromos sąlygos lietuviams keliauti į arabų šalis ir taip pat labai lauksime arabų, norinčių patyrinėti Lietuvą. Noriu pabrėžti, kad Arabų Kultūros Forumas yra ne šališka, nei politinių interesų nei religinių dogmų neįtakota organizacija skirta žmonėms, atrasti visai mažai pažintą, patrauklią arabų kultūrą.

Milda Petkauskaitė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

Galite naudoti bazinį HTML kodą. Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas.

Prenumeruokite šios diskusijos žinutes, naudodamiesi RSS

%d bloggers like this: